You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
Rens Oliemans dcab6cbe49
ci/woodpecker/push/woodpecker Pipeline was successful Details
Merge branch 'main' of git.rensoliemans.nl:rens/slitdecision
2 months ago
src See 87606d0c22 3 months ago
.gitignore Add public/ to gitignore 2 months ago
.woodpecker.yml Merge branch 'main' of git.rensoliemans.nl:rens/slitdecision 2 months ago
LICENSE 📄 GPL3 11 months ago
Makefile Use makefile instead of build.sh 2 months ago
README.md Merge branch 'main' of git.rensoliemans.nl:rens/slitdecision 3 months ago
favicon.ico Add favicon 9 months ago

README.md

Kwantumkwestie

status-badge kwantumkwestie.nl

Een website die, wanneer je twee opties geeft, bepaalt welke je moet doen. De keuze wordt gebaseerd op een Quantum Random Number Generator (van quantumnumbers.anu.edu.au).

Dit betekent dat, volgens de Veel-werelden-interpretatie van kwantummechanica, er een universum zal zijn waarin je optie 1 doet, en een universum zal zijn waar je optie 2 zal doen, aangezien jij je keuze laat afhangen van een kwantummeting. Neem dit niet al te serieus

Dit is een fork van slitdecision, dit leek mij de meest eenvoudige manier om verschillende talen te hebben en die eenvoudig te hosten op meerdere websites.